Технологія


Оcновними cкладовими тeхнології вирощування гірчиці є:

-агробіологічнe обґрунтування розміщeння культури в cівозміні піcля найкращих попeрeдників і оптимальних cтроків щодо повeрнeння її на попeрeднє міcцe;

-заcтоcування обґрунтованих зональних cиcтeм обробітку ґрунту з викориcтанням комплeкcу cучаcних cільcькогоcподарcьких машин в інтeнcивних тeхнологіях вирощування гірчиці;

-впроваджeння у виробництво нових районованих виcокопродуктивних cортів та гібридів вітчизняної ceлeкції, що характeризуютьcя відноcною cтійкіcтю щодо оcновних хвороб;

-cівба лишe виcокоякіcного наcіння районованих cортів в оптимальні для конкрeтної ґрунтово-кліматичної зони cтроки;

-забeзпeчeння роcлин eлeмeнтами мінeрального живлeння під запрограмований врожай;

-впроваджeння науково обґрунтованої cиcтeми захиcту поcівів гірчиці від хвороб, шкідників і бур’янів.

Місце в сівозміні

До місця розміщення в сівозміні гірчиця біла ставить такі ж самі вимоги як гірчиця сиза. Вона добре вдається після жита й пшениці, які висіваються по удобрених парах, а також після чистих від бур’янів та добре удобрених просапних культурах.

Система удобрення

Біла гірчиця добре відзивається на азотно-фосфорне удобрення. На кислих дерново-підзолистих ґрунтах ефективне сумісне внесення мінеральних добрив та вапна. Під зяблеву оранку рекомендується вносити N45-60 P45-60. На ґрунтах бідних калієм добавляють К45-60. При сівбі в рядки вносять фосфорні добрива в нормі P15-20, які підвищують урожайність насіння та вихід олії на 20-22 %.

Обробіток ґрунту

Основний обробіток ґрунту на чистих від бур’янів землях полягає в лущені стерні на 6-8 см і оранці плугами з передплужниками на глибину 23-25 см. При наявності багаторічних бур’янів проводять дворазове лущення і оранку на 27-30 см. На забур’янених багаторічними бур’янами полях після лущення по відростаючих розетках бур’янів застосовують гербіциди групи 2,4Д або гербіциди суцільної дії (Ураган, Раундап).

Передпосівний обробіток ґрунту починають у перші 2-3 дні польових робіт при підсиханні ґрунту із закриття вологи середніми зубовими боронами, після якого проводять передпосівну культивацію на глибину 4-5 см з одночасним боронуванням і шлейфуванням.

Сівба

Оскільки гірчиця біла на відміну від сизої більш холодостійка та вологолюбна, сіють її в більш ранні строки, одночасно з ярими зерновими культурами. Сівбу проводять суцільним рядковим способом. Норма висіву насіння 8-12 кг/га, глибина загортання насіння 4-5 см.

Догляд за посівами

Услід за сівбою ґрунт коткують кільчастими котками. Якщо на посівах утворюється ґрунтова кірка її знищують боронуванням середніми та легкими боронами упоперек або по діагоналі рядків. Гербіциди можна застосовувати як грунтової дії так і після-сходові. З точки зору інтегрованого захисту рослин найбільш доцільний спосіб – після-сходовий. Гербіциди необхідно використовувати ціленаправленно, залежно від конкретної засміченості  поля.

Особливу увагу в період догляду за посівами приділяють своєчасному знищенню численних шкідників. У період повних сходів гірчиці краї посівів (шириною 20-25 м) обробляють інсектицидами з метою знищення хрестоцвітих блішок до її розселення на  посіві з місць зимування. У період бутонізації – початку цвітіння проти різноманітних шкідників посіви обприскують інсектицидами Карате зеон (0,1-0,15 л/га), Децис (0,3 л/га), Ф’юрі (0,1-0,15 л/га) та ін. Для захисту росин від хвороб вносять фунгіциди.

Збирання

Збирають гірчицю білу роздільним способом або прямим комбайнуванням. Останній застосовують частіше, так як при дозріванні стручки білої гірчиці не розтріскуються. При прямому комбайнуванні збирання починають у фазі повної стиглості, коли насіння набуває характерного для сорту забарвлення, має вологість 12 %. Закінчують збирання у стислі строки – не більше 3-4 днів. Очищене насіння зберігають з вологістю не більше 10 %.