Рижій


У насінні рижію міститься 35-46% жиру, який використовується переважно для технічних цілей. З олії виготовляють високоякісні лаки і фарби, зелене мило. Застосовують олію в текстильній та металургійній галузях промисловості. Харчові якості олії рижію низькі. За смаковими властивостями вона значно поступається соняшниковій олії через гіркуватий смак. При тривалому зберіганні олії рижію гіркуватість її підсилюється.

Макуху рижію згодовують тваринам невеликими дозами. Це пов’язано з тим, що в ній містяться шкідливі для організму глюкозиди. В 100 кг макухи міститься 115 к.-о.

Рижій має короткий вегетаційний період і його можна вирощувати як проміжну та післяжнивну культуру.

В Україні рижій вирощують на незначних площах на Поліссі і в північному Лісостепу.

Рижій

Рижій

Біологічні особливості

Ярий рижій – однорічна, ранньостигла культура з вегетаційним періодом 65-90 днів, невибаглива до ґрунтів. Добре вдається на чорноземних, легких супіщаних і опідзолених ґрунтах. Малопридатними для вирощування рижію є важкі глинисті ґрунти, на яких він терпить від ґрунтової кірки і знижує схожість.

Насіння проростає при температурі 1°С. Рослини витримують весняні заморозки до -10°С. В період вегетації малочутливий до засухи. Рижій належить до рослин довгого дня.

Озимий рижій за морфологічною будовою дуже близький до рижію ярого.

В Україні рижій можна вирощувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ

Місце в сівозміні

Кращими попередниками рижію є озимі зернові і просапні культури.

Обробіток ґрунту

Основний обробіток ґрунту проводять так само, як під ранні ярі культури. Зяб орють на глибину 20-22 см, при наявності багаторічних бур’янів – на 27-30 см. Весною проводять боронування й одну передпосівну культивацію на 5-7 см з одночасним боронуванням й шлейфуванням.

На полях, засмічених багаторічними бур’янами та з не загорненими під час обробітку ґрунту рослинними залишками, високий урожай отримати важко. Тому для сівби рижію краще добирати поля максимально очищені від бур’янів. У боротьбі з бур’янами можна використовувати гербіциди суцільної дії до сівби насіння та під час вегетації рослин. Вибір необхідного гербіциду залежить від видового складу бур’янів, а також механічного складу ґрунту, що потребує індивідуального підходу до кожного окремого поля. Підготовку ґрунту проводять за такою ж технологією, як і для інших хрестоцвітих олійних культур. Як дуже дрібнонасінна культура, вимагає ретельного передпосівного обробітку ґрунту.

Система удобрення

Рижій добре реагує на внесення добрив, особливо на фосфорні. Кількість добрив, які потрібно внести, розраховують балансовим методом на основі даних агрохімічного аналізу забезпечення ґрунту поживними речовинами, адже їх кількість і співвідношення не тільки по природно-кліматичних зонах, але і по окремих полях може сильно різнитися. Під зяблеву оранку вносять повне мінеральне добриво в нормі N45P45K45. Під час сівби в рядки вносять фосфорні добрива.

Сівба

Сівбу рижію можна проводити в ті самі строки, що й сівбу ранніх ярих культур, тобто за фізичної стиглості ґрунту. В районах, де волога не є лімітуючим фактором, посів можна проводити пізніше, бо у цьому випадку при передпосівній культивації поля звільняються від бур’янів, що позитивно впливає на дальший ріст і розвиток рижію. Сіяти рижій можна як суцільним способом, так і широкорядно. Широкорядно краще висівати на насіннєвих ділянках, а також на полях, які недостатньо забезпечені вологою. Якщо поле добре підготувати восени, то при ранній сівбі достатньо передпосівного боронування. При пізніших строках висіву проводять культивацію з одночасним боронуванням та передпосівним коткуванням. Норма висіву насіння 4-6 кг/га. За сівби в оптимальні строки глибина загортання насіння складає від 1 до 3 см, а при пізніших строках та підсиханні верхнього шару ґрунту – 3–4 см з обов’язковим післяпосівним коткуванням. Висівання насіння краще проводити сівалками “Клен”, “Містраль”, а також іншими сівалками вітчизняного та зарубіжного виробництва, які можна відрегулювати на необхідну норму висіву та рівномірне розподілення насіння в ґрунті.

Догляд за посівами включає боронування сходів упоперек напрямку сівби, обробку посівів гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами.

Збирання

Збирають рижій як роздільним способом, так і прямим комбайнуванням. До роздільного збирання приступають при побурінні нижніх стручків і затвердінні в них насіння Рижій, скошений в валки після підсихання  підбирається і обмолочується переобладнаними зерновими комбайнами для збирання дрібнонасінних культур. Збирають його зерновими комбайнами, обов’язково обладнаними для збирання дрібнонасінних культур. Найкращими для цього є комбайни Massey Ferguson, Fendt, Chelenger, Сlaas. Відразу ж після збирання проводять первинне очищення від домішок зелених рослин та соломи, а потім уже кінцеве очищення та, за необхідності, доводять до кондиційної вологи. Насіння зберігають при вологості не більше 9-10%.